Ap i’th dywys ar droed ydi Tro.

Tyrd i agor drws ein henwau lleoedd yn ardal ogleddol Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa a chael dy arwain at gyfoeth ein treftadaeth.

Tyrd ar antur ar hyd llwybrau realiti estynedig dy ffôn a darganfod mwy am gyfoeth yr iaith a hanes Cymru o fewn yr ardal arbennig hon o harddwch naturiol eithriadol.

CADWCH YN DDIOGEL

Byddwch yn ymwybodol o’ch amgylchfyd wrth ddefnyddio’ch ffôn ar lwybrau cerdded.

FERSIWN IOS
FERSIWN ANDROID

Partneriaid

Am yr ap yma

Ap i’th dywys ar droed gan Mynyddoedd Pawb yw Tro. Tyrd ar antur ar hyd llwybrau realiti estynedig ar gamera dy ffôn, a dod i wybod mwy am gyfoeth hanes Cymru o’th gwmpas.

Cafodd Tro ei ariannu gan Gynllun 2050 Llywodraeth Cymru, a’i adeiladu gan Galactig, sy’n ran o Grŵp Rondo Media.

 

Ffynhonnell wybodaeth ar gyfer Tro, Dictionary of the Place Names of Wales, Hywel Wyn Owen a Richard Morgan a Placenames of Flintshire, Hywel Wyn Owen a Ken Lloyd Gruffydd